Συνέντευξη

  • Read 2349 times
  • Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη σε μια συνέντευξη;
  • Τι δεν πρέπει να πω;
  • Τι πρέπει να φορέσω;
  • Υπάρχουν ερωτήσεις παγίδες;

Τι είναι

Εφόσον το τμήμα επιλογής προσωπικού (humanresources) μιας εταιρείας εγκρίνει το βιογραφικό μας σημείωμα, το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η κλήση του νέου υποψήφιου προς κάλυψη της θέσης εργασίας για μια προσωπική συνέντευξη. Αυτή η πρώτη συνάντηση αποτελεί πάντοτε μια αμήχανη και αγχώδη διαδικασία η οποία μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα εάν ο υποψήφιος για τη θέση διαχειριστεί σωστά τη συνάντηση, κατά τρόπο που όχι μόνο να μην αδικήσει τον εαυτό του αλλά και να μπορέσει να προβάλει όλα τα πλεονεκτήματα της προσωπικότητάς του.

Παροχή σε 2 επίπεδα:

  • Ενημερώσου και εκπαιδεύσου στους βασικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις επαγγελματικού τύπου συνεντεύξεις
  • Κάνε προσομοίωση μια συνέντευξης σε πραγματικές συνθήκες (με ανθρώπους που εξειδικεύονται στο humanresources)

Στόχοι

Ο εκάστοτε υποψήφιος να εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο σε συνθήκες προσομοίωσης, έτσι ώστε να μπορεί αυτό στη συνέχεια να το γενικεύσει στις οποιεσδήποτε πραγματικές συνθήκες μιας επαγγελματικής συνέντευξης.

Διαδικασία

  • Η εκπαίδευση του υποψηφίου στη συνέντευξη εντάσσεται στα πλαίσια σεμιναριακού προγράμματος διάρκειας 3 ωριαίων ατομικών συναντήσεων.
  • Η προσομοίωση μιας επαγγελματικής συνέντευξης διεξάγεται σε 2 ατομικές συναντήσεις διάρκειας 30 λεπτών.

Γνωρίζετε ότι ένα 26% των υποψηφίων προς εργασία απορρίπτονται από τα τμήματα επιλογής προσωπικού (human resources) λόγο μη ικανοποιητικής παρουσίας τους στην πρώτη συνέντευξη;

Κέρδισε τις εντυπώσεις με το καλημέρα, μαθαίνοντας τους βασικούς κανόνες των επαγγελματικών συνεντεύξεων από τους ειδικούς στο χώρο του human resources!

Last modified onTuesday, 19 December 2017 09:52

Log in

Συνεχίζοντας την περιήγηση συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης δεδομένων.